Dāvanu kartes noteikumi

IEPIRKŠANĀS CENTRA “SKY&MORE”

DĀVANU KARTES NOTEIKUMI

1. Pirms iepirkšanās centra SKY&MORE Dāvanu kartes iegādes tās Pircējam ir jāiepazīstas ar Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem.

2. Pircējs, iegādājoties SKY&MORE Dāvanu karti, kļūst par Dāvanu kartes lietotāju un ar Dāvanu kartes iegādes faktu apliecina, ka ir iepazinies ar Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

3. Informācija par Dāvanu Kartēm ir pieejama, zvanot uz iepirkšanās centru SKY&MORE pa tālruni +371 67853424, Dāvanu kartes iegādes brīdī iepirkšanās centra SKY&MORE Informācijas centrā, kā arī internetā www.skyandmore.lv/davanu-kartes-noteikumi.

4. Iepirkšanās centra SKY&MORE Dāvanu kartes ir iespējams iegādāties tikai un vienīgi iepirkšanās centra SKY&MORE Informācijas centrā: adrese Duntes iela 19a, Rīga, LV-1005.

5. Iepirkšanās centra SKY&MORE Dāvanu karte ir derīga un izmantojama ar brīdi, kad tā tiek izsniegta Pircējam, un Pircējs ir veicis tās nominālvērtības samaksu.

6. Pircējs var iegādāties iepirkšanās centra SKY&MORE Dāvanu kartes ar nominālo vērtību EUR 10.- (desmit eiro), EUR 20.- (divdesmit eiro), EUR 50.- (piecdesmit eiro), EUR 100.- (simts eiro).

7. Uz SKY&MORE Dāvanu kartes norādāma šāda informācija: Dāvanu kartes nosaukums, Dāvanu kartes nomināls, Dāvanu kartes izsniegšanas datums, Dāvanu kartes derīguma termiņš, Dāvanu kartes identifikācijas numurs (attēlots ar cipariem) un cita informācija, kas nepieciešama Pircēja pienācīgai informēšanai vai Dāvanu kartes funkciju veikšanai.

8. SKY&MORE Dāvanu karti ir iespējams izmantot tikai un vienīgi iepirkšanās centrā SKY&MORE, Duntes ielā 19a, Rīgā, LV-1005.

9. SKY&MORE Dāvanu karti ir iespējams izmantot iepirkšanās centra SKY&MORE Partneru veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās apmaiņā pret tajos esošajām precēm un/vai sniegtajiem pakalpojumiem.

10. SKY&MORE Dāvanu karte nav vairākkārt lietojama – tā ir jāizmanto vienā Sky&More Partnera veikalā, vienā iepirkšanās reizē.

11. Ja pirkuma summa ir mazāka par Dāvanu kartes vērtību, atlikums izmaksāts netiek. Ja pirkuma summa ir lielāka par Dāvanu kartes vērtību, starpību var piemaksāt.

12. SKY&MORE Dāvanu kartes derīguma termiņš – 6 mēneši no izsniegšanas brīža. Dāvanu kartes derīguma termiņu nav iespējams pagarināt.

13. Ņemot vērā SKY&MORE Dāvanu kartes lietotāja privātumu, informācija par Dāvanu kartes lietotāju netiek ievākta, tomēr šāda informācija var tikt pieprasīta, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību normatīvo aktu prasībām un Dāvanu kartes lietotājam/pircējam ir pienākums tādu sniegt.

14. SKY&MORE Dāvanu kartes lietotājs atbild par Dāvanu kartes glabāšanu un saglabāšanu. Nozaudētas Dāvanu kartes netiek atjaunotas un nevar tikt apturētas (bloķētas) vai anulētas. Šis punkts attiecas arī uz nozagtām vai citādi Dāvanu kartes lietotājam prettiesiski atņemtām Dāvanu kartēm.

15. SKY&MORE Dāvanu kartes lietotājs, nododot Dāvanu karti citai personai (dāvinot, pārdodot utml.), apņemas informēt turpmāko Dāvanu kartes lietotāju par Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem.

16. Persona, kura pārņēmusi SKY&MORE Dāvanu karti, kļūst par Dāvanu kartes lietotāju un apliecina, ka ir iepazinusies ar Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

17. Iepirkšanās centra SKY&MORE Dāvanu karte nav personalizēta, jebkura persona, kuras rīcībā atrodas Dāvanu karte, ir uzskatāma par Dāvanu kartes lietotāju.

18. Iepirkšanās centra SKY&MORE Partnerim ir tiesības nepieņemt norēķiniem Dāvanu karti, ja tā ir bojāta, tai nav iespējams nolasīt identifikācijas numuru vai ja ir pamatots iemesls domāt, ka Dāvanu karte ir viltota. Šādā gadījumā likumīgajam Dāvanu kartes lietotājam ir jāsazinās ar iepirkšanās centra SKY&MORE Administrāciju pa tālruni +371 67853417.

19. Iepirkšanās centrā SKY&MORE var būt Partneri, par kuru precēm un/vai pakalpojumiem nav iespējams norēķināties ar Dāvanu karti. Šādi partneri ir: “Biļešu Serviss”, “Biļešu Paradīze”, “Dāvanu Serviss”, kā arī Dāvanu karti nav iespējams izmantot SKY&MORE Informācijas centrā apmaiņā pret precēm un/vai pakalpojumiem.

20. SKY&MORE Dāvanu karte netiek apmainīta pret naudu.

pop-up-image