Iekšējās kārtības noteikumi

IEPIRKŠANĀS CENTRA “SKY&MORE” APMEKLĒTĀJU

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. I/C “SKY&MORE” APMEKLĒTĀJU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI DUNTES IELA 19A

Šie iepirkšanās centra “Sky&More” (turpmāk tekstā i/c “Sky&More”) un pieguļošās teritorijas Duntes ielā 19A, Rīgā Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem i/c “Sky&More” apmeklētājiem. i/c “Sky&More” telpas, stāvvieta un teritorija ir publiski pieejama vieta, un attiecīgi i/c “Sky&More” apmeklētājiem un viesiem ir saistoši arī Rīgas Domes 19.06.2007 Noteikumi Nr. 80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā’’, kā arī visi citi saistošie normatīvie akti.

2. I/C “SKY&MORE” DARBA LAIKS

Iepirkšanās centrs ir atvērts apmeklētājiem katru dienu visa gada garumā, izņemot atsevišķi noteiktās valsts svētku dienas. Uz Iekšējās kārtības noteikumu izsludināšanas brīdi, par brīvajām dienām tiek noteikts katra gada 1.janvāris un 24.jūnijs.

Iepirkšanās centrs ir atvērts apmeklētājiem:

– No plkst. 9:00 līdz plkst. 22:00 pirmajā stāvā;

– No plkst. 10:00 līdz 21:00 pirmajā stāvā (Gourmet zona un citi veikali saskaņā ar sasvstarpēju vienošanos);

– No plkst. 10:00 līdz plkst. 22:00 otrajā stāvā;

– Cits darba laiks, par kuru informācija publicēta www.skyandmore.lv.

Kārtības uzraudzību i/c “Sky&More” telpās un tam pieguļošajā teritorijā veic apsardzes darbinieki (turpmāk tekstā – Apsardze), un i/c “Sky&More” apmeklētājiem un viesiem ir jāievēro Apsardzes darbinieku norādījumi.

3. VIDEONOVĒROŠANA

Jūsu drošībai I/c “Sky&More” telpās, stāvvietā un pieguļošajā teritorijā tiek veikta video novērošana.

I/C “SKY&MORE” APSARGĀ GRIFS AG APSARDZE: Tālr.: 27018111 www.grifs.lv

Mērķis: Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašumu aizsardzību.

Pārzinis: Skai Pluss SIA, Duntes iela 19a, Rīga

Informācija par personas datu apstrādi, vēršoties pie datu apstrādes pārziņa Skai Pluss SIA.

E:pasts: [email protected]

4. I/C “SKY&MORE” TELPĀS, STĀVVIETĀ UN PIEGUĻOŠAJĀ TERITORIJĀ IR AIZLIEGTS:

4.1. ienākt i/c “Sky&More” telpās pirms noteiktā darba laika, kā arī atrasties i/c “Sky&More” telpās pēc noteiktā darba laika beigām, izņemot gadījumus, kad tas ir rakstiski saskaņots ar i/c “Sky&More” administrāciju;

4.2. ieiet i/c “Sky&More” dienesta telpās iepriekš nereģistrējoties pie I/c “Sky&More” Apsardzes vai arī bez I/c “Sky&More” izsniegtās piekļuves kartes, vai arī bez atļaujas no I/c “Sky&More” administrācijas;

4.3. bojāt i/c “Sky&More” īpašumu telpās – inventāru, iekārtas, telpaugus, puķu podus, soliņus, atkritumu tvertnes u.c.;

4.4. bojāt i/c “Sky&More” īpašumu pieguļošajā teritorijā – zālāju, kokus, apstādījumus, puķu podus, soliņus, reklāmas izkārtnes, atkritumu tvertnes u.c.;

4.5. piegružot i/c “Sky&More” telpas un pieguļošo teritoriju;

4.6. traucēt pārējiem i/c “Sky&More” apmeklētājiem- trokšņot un neievērot noteikto kārtību, kā arī fiziski vai morāli aizskart citus centra apmeklētājus;

4.7. ubagot i/c “Sky&More” telpās, stāvvietā un tā teritorijā saskaņā ar Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” norādīto.

4.8. filmēt vai fotografēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar i/c “Sky&More” administrāciju, izņemot i/c “Sky&More” organizēto mārketinga aktivitāšu (dalības) ietvaros, kas tiek rakstiski saskaņots ar i/c “Sky&More” Administrāciju.

4.9. izvietot jebkāda veida priekšmetus, objektus un/vai uzrakstus bez rakstiska saskaņojuma ar i/c “Sky&More” Administrāciju;

4.10. reklamēt jebkāda veida preci un izplatīt reklāmas materiālus bez iepriekšējas saskaņošanas ar i/c “Sky&More” Administrāciju;

4.11. veikt jebkāda veida tirdzniecību bez saskaņošanas ar i/c “Sky&More” Administrāciju;

4.12. smēķēt un elgarēt i/c “Sky&More” iekštelpās, kā arī ārpus i/c “Sky&More” ” telpām aizliegtajās vietās un ne tuvāk kā 10 metrus no ieejas i/c “Sky&More” ;

4.13. lietot alkoholiskos dzērienus ārpus tam paredzētajām vietām, t.i. kafejnīcām, restorāniem, kā arī atrasties i/c “Sky&More” telpās un teritorijā alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā;

4.14. ierasties i/c “Sky&More” nepiedienīgā apģērbā un/vai atkailinātā izskatā;

4.15. braukt ar skrejriteni, elektroskrejriteni, skrituļslidām, skrituļdēli vai velosipēdu i/c “Sky&More” telpās, kā arī izmantot automašīnu stāvvietas, vai centra terasi šīm sportiskajām aktivitātēm;

4.16. ienākt un atrasties i/c “Sky&More” telpās ar liela izmēra dzīvniekiem, izņemot gadījumus, kad tam ir uzpurnis un/vai tas atrodas pie pavadas;

4.17. novietot automašīnas neparedzētās vietās, neievērot ceļu satiksmes zīmes/norādes un marķējumu uz ceļa vai arī brauktuves apmalēm;

4.18. aizšķērsot i/c “Sky&More” telpu un stāvvietu ieejas vai neatbilstoši izmantot gājēju celiņus un trotuārus, gaiteņus un automašīnu stāvvietu.

4.19. ienest i/c “Sky&More” teritorijā un telpās viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vielas;

4.20. ienākt i/c “Sky&More” teritorijā vai telpās ar šaujamieročiem, aukstiem ieročiem un speclīdzekļiem, izņemot gadījumos kad tiek pildīti dienesta pienākumi;

4.21. pieļaut atklātas liesmas esamību i/c “Sky&More” teritorijā vai telpās (sveces, salūts, lāpas u.c.) utt.

4.22. neievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības normas un nesankcionēti lietot ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdrošības trauksmes pogas, ugunsdzēsības skapju aprīkojumu u.c. ugunsdrošības iekārtas, izņemot gadījumus, kad i/c “Sky&More” izcēlies ugunsgrēks, vai kāda cita ārkārtas situācija;

4.23. izmantot i/c “Sky&More” evakuācijas kāpnes un durvis, izņemot gadījumus, kad i/c “Sky&More” ir radusies ārkārtas situācija un ir izziņota evakuācija;

4.24. nekavējoties nepamest i/c “Sky&More” telpas un teritoriju, izdzirdot ugunsgrēka trauksmes sirēnu vai evakuācijas paziņojumu;

4.25. veikalu iepirkuma ratiņus atstāt tiem neparedzētās vietās ārpus i/c “Sky&More” un teritorijā izvietotajām iepirkumu ratiņu novietnēm;

4.26. rīkot vai organizēt jebkādus pasākumus/kampaņas/labdarības akcijas/masveida pulcēšanās i/c “Sky&More” telpās un/vai teritorijā bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar i/c “Sky&More”  Administrāciju;

4.27. dalīt kuponus vai citus mārketinga/reklāmas materiālus bez rakstiskas vienošanās ar i/c “Sky&More” Administrāciju;

4.28. novietot vai lietot pārvietojamās reklāmas piekabes vai automašīnas ar izvietotām reklāmām (vai līdzīgus objektus) bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar i/c “Sky&More” Administrāciju;

4.29. izstādīt reklāmas, izkārtnes, karogus, vimpeļus, pašrocīgi piestiprināt paziņojumus, uzstādīt audio, video u.c. bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar i/c “Sky&More” Administrāciju.

4.30. apmeklēt SKY pārtikas veikalu ar savu mājas mīluli, tas jāatstāj Suņu pieturā Dino Zoo veikalā, i/c “Sky&More” 1.stāvā;

4.31. apmeklēt Alandeko veikalu ar maza izmēra suni, kas tiek vests pavadā – tas jātur rokās vai jānes pārnēsāšanas somā, savukārt liela izmēra suns jāatstāj Suņu pieturā Dino Zoo veikalā, i/c “Sky&More” 1.stāvā.

5. I/C SKY&MORE APSARDZE IR TIESĪGA:

5.1. izraidīt personas, kas neievēro “i/c Sky&More” iekšējās kārtības noteikumus;

5.2. pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;

5.3. aizturēt personas, kuras veic prettiesiskas darbības vai neievēro “i/c Sky&More” iekšējās kārtības noteikumus, līdz ierodas policija.

6. I/C SKY&MORE NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR:

6.1. I/c “Sky&More” telpās vai teritorijā bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietām;

6.2. I/c “Sky&More” telpās vai teritorijā novietoto elektroskūteru, elektroskrejriteņu, velosipēdu, automašīnu un citu pārvietošanās līdzekļu drošību un apsardzi, tajos esošajām mantām.

7. I/C “SKY&MORE” AUTOSTĀVVIETAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

7.1. Šie Iepirkšanās centra “Sky&More” teritorijas Duntes ielā 19 A, Rīgā (turpmāk tekstā – Autostāvvieta) lietošanas noteikumi ir saistoši visiem “i/c Sky&More” Autostāvvietas lietotājiem. Par Autostāvvietu šo noteikumu izpratnē uzskatāma i/c “Sky&More” teritorijā izvietotās transportlīdzekļu novietošanas zonas pirmajā un otrajā stāvā, ietves, pieguļošā teritorija (zālieni u.c.). Autostāvvietas teritorija ir privātīpašums. Autostāvvietā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus (Transportlīdzekļi) ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Autostāvvietas lietošanas noteikumu (Noteikumi) ievērošanas kontroli veic SIA “Nova Caeli”, reģistrācijas Nr. 40203048853, adrese Dzirnavu iela 91 – 3, Rīga, LV-1011 (Operators).

7.2. Noteikumi, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par Autostāvvietas lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums par Autostāvvietas lietošanu tiek noslēgts ar brīdi, kad Transportlīdzekļa lietotājs novieto Transportlīdzekli Autostāvvietā, tādējādi izsakot gribu saistīties.

7.3. Autostāvvietas lietošanas režīms, izņemot Transportlīdzekļiem ar abonementiem (Atļaujas), ir šāds: katru dienu laikā no 00:00 līdz 24:00 – par maksu saskaņā ar tarifa likmi.

7.4. Transportlīdzekļiem ar Atļaujām Autostāvvietas lietošanas režīms un maksa par Autostāvvietas lietošanu noteikta saskaņā ar līgumiem, kas rakstveidā noslēgti par Autostāvvietas lietošanu.

7.5. Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums izbraukt Transportlīdzekli no Autostāvvietas līdz apmaksātā laika beigām – Autostāvvietas lietošanas tiesību termiņa beigām. Ja Transportlīdzekļa lietotājs neizbrauc Transportlīdzekli no Autostāvvietas, tad uzskatāms, ka Transportlīdzekļa lietotājs atkārtoti izsaka gribu lietot Autostāvvietu un noslēdz jaunu līgumu par Autostāvvietas lietošanu.

7.6. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās vietās, ievērojot šos Noteikumus, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem Autostāvvietas lietotājiem.

7.7. Autostāvvietas lietošanas laika kontrole tiek realizēta ar tehniskajiem līdzekļiem, tajā skaitā ar videokamerām, reģistrējot Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus (iebraucot Autostāvvietā un izbraucot no tās) un veicot Autostāvvietas lietošanas laika uzskaiti.

7.8. Noteikumu ievērošanas kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskos līdzekļus (foto iekārtas vai videoiekārtas), un Operatora pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem.

7.9. Operatoram ir tiesības piemērot pēcapmaksas rēķinu, kas var atbilst dienas maksai saskaņā ar tarifa likmi, par ko tiek izrakstīts vai nosūtīts pēcapmaksas rēķins, ja netiek veikta apmaksa par autostāvvietas lietošanu.

7.10. Operatoram ir tiesības piemērot soda naudu EUR 25,00 (divdesmit pieci eiro) apmērā, par ko tiek izrakstīta soda kvīts, ja Autostāvvieta tiek lietota, pārkāpjot Noteikumu 6. punkta prasības.

7.11. Ja pēcapmaksas rēķina vai soda kvīts apmaksa netiek veikta norādītajā termiņā, saistību izpildes nolūkos Operators drīkst veikt normatīvajos aktos pieļaujamās darbības parādu atgūšanai, izmantojot ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus. Šajā gadījumā papildus maksai par autostāvvietu ir jāmaksā maksa par papildus administratīvajiem izdevumiem. Operators iegūst informāciju par transportlīdzekļa īpašnieku CSDD datubāzē un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko datu reģistrā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

7.12. Noteikumu 6.punkta pārkāpumu gadījumos vai ilgstošu pārkāpumu (ilgst vairāk par 24 stundām) gadījumos Operatoram ir tiesības veikt Transportlīdzekļa pārvietošanu vai, pamatojoties uz Civillikuma 1735. un 1736. pantu, izlietot aizturējuma tiesības. Transportlīdzekļa pārvietošanas izmaksas sedz Transportlīdzekļa lietotājs. Transportlīdzekļa aizturējuma tiesību izlietojums tiek pārtraukts pēc piemērotās soda naudas samaksas.

7.13. Autostāvvietu vietas, kuras apzīmētas ar 942. ceļa apzīmējumu, ir paredzētas personām ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, bet tajās par auto novietošanu jāveic samaksa saskaņā ar autostāvvietas tarifa likmi. Tikai ar 942. Ceļa apzīmējumu apzīmētas vietas nedod tiesības stāvvietu izmantot bez maksas.

7.14. Izmantojot Mobilly lietotni vai nosūtot mobilo tālruņu īsziņu uz +1859, Transportlīdzekļa lietotājam jāievēro SIA “Mobilly” maksājumu pakalpojumu noteikumi.

7.15. Operatora datu apstrādes politika ir pieejama Operatora mājaslapā http://www.novacaeli.lv.

7.16. Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par Autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa un tajā esošā īpašuma drošību.

II. APMAKSAS KĀRTĪBA

7.17. Autostāvvietas lietošanas režīms ir šāds:

7.17.1. līdz 3 (trīs) stundām dienā – bez maksas (bezmaksas lietošanas laiks);

7.17.2. pēc bezmaksas lietošanas laika beigām – par maksu saskaņā ar tarifa likmi (Tarifs).

7.18. Transportlīdzekļa lietotājs ir tiesīgs lietot Autostāvvietu par maksu uz patstāvīgi izvēlētu laiku, samaksājot priekšapmaksu atbilstoši Autostāvvietā noteiktajai tarifa likmei. Priekšapmaksa veicama uzsākot Autostāvvietas lietošanas laika apmaksu, izmantojot SIA “Mobilly” mobilo lietotni.

7.19. Gadījumā, ja Transportlīdzekļa lietotājs izbrauc no Autostāvvietas bez apmaksas veikšanas, viņam ir iespēja veikt pēcapmaksu interneta vietnē www.mpay.lv ne vēlāk kā 72 stundu laikā no izbraukšanas brīža.

III. SPECIĀLIE NOTEIKUMI

7.20. Iepirkšanās centra “Sky&More” nomnieku piegādātājs no plkst. 8:00 līdz plkst. 10:30, ir tiesīgs lietot Autostāvvietu vienu stundu dienā bez maksas, ja piegādātājs reģistrē Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru elektroniskās reģistrācijas sistēmā (Elektroniskās reģistrācijas sistēma), kas atrodas apsardzes telpās. Nomnieku piegādātājam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura reģistrāciju Elektroniskās reģistrācijas sistēmā un ievērot tajā norādīto Autostāvvietas lietošanas laiku.

7.21. Ja tiesības lietot Autostāvvietu bez maksas netiek piešķirtas, Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs Elektroniskās reģistrācijas sistēmā netiek reģistrēts, vai ja Transporta līdzekļa lietotājs nav iegādājies abonementu interneta vietnē mans.mpay.lv, Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums veikt apmaksu.

7.22. Reklāmas materiālu piedāvāšana vai to reklamēšana, preču izplatīšana, ierīču, kas atskaņo reklāmas audio materiālus vai piekabju ar reklāmas materiāliem izvietošana bez iepriekšējas vienošanās ar Operatoru ir aizliegta. Par reklāmas izvietošanu autostāvvietā bez saskaņojuma var tikt piemērota soda nauda EUR 500,00 (pieci simti eiro) apmērā.

7.23. Klientiem ir pienākums i/c “Sky&More” esošo veikalu iepirkuma ratiņus novietot tam paredzētajās iepirkumu ratiņu novietnēs un neatstāt tos Autostāvvietā tiem neparedzētās vietās.

7.24. Kārtības uzraudzību no i/c Sky&More autostāvvietas Operatora puses Autostāvvietā veic i/c “Sky&More” apsardzes darbinieki un Klientiem ir jāievēro Apsardzes darbinieku norādījumi.

7.25. Operators neuzņemas atbildību par:

7.25.1. Autostāvvietā atstāto Transportlīdzekli un tā drošību, tajā esošo īpašumu un tā apsardzi;

7.25.2. Autostāvvietā bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietām.

7.26. I/c “Sky&More” Apsardzei ir tiesības:

7.26.1. Pēc kāda no normatīvo aktu, vai šo Noteikumu punkta pārkāpuma konstatēšanas pieaicināt uzraugošās iestādes pārkāpuma fiksēšanai un administratīvā soda piemērošanai;

7.26.2. Veikt foto un video uzņēmumus, kas ir uzskatāmi par pierādījumu konstatētā pārkāpuma faktiskajiem apstākļiem;

7.26.3. Pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;

7.26.4. Aizturēt personas, kuras veic prettiesiskās darbības vai neievēro šos Noteikumus, līdz ierodas policija.

8. I/C “SKY&MORE” BĒRNU IZKLAIDES PARKA “APKĀRT PASAULEI” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

8.1. Pirms rotaļu laukuma apmeklējuma, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar rotaļu laukuma iekšējās kārtības noteikumiem.

8.2. Rotaļu lauku drīkst apmeklēt bērni augumā līdz 1.60m.

8.3. Apmeklējot rotaļu laukumu, ievērojiet rotaļu zonu noteikumus:

8.3.1. Mazā konstrukcija paredzēta bērniem no 1 gada līdz 5 gadu vecumam.

8.3.2. Lielā konstrukcija paredzēta bērniem no 5 gadu vecuma.

8.3.3. Bērniem līdz 4 gadu vecumam laukumā jāatrodas tikai pieaugušo (18+) uzraudzībā.

8.4. Bērnu un vecāku ievērībai:

8.4.1. Pārliecinieties, vai jūsu bērns nevēlas uz tualeti, pirms atstājat viņu laukumā;

8.4.2. Reģistrējiet savu bērnu reģistra grāmatā;

8.4.3. Bērnu reģistrācija notiek rindas kārtībā;

8.4.4. Informējiet par bērna iepriekšēju negadījumu un viņa varbūtējām bažām vai bailēm;

8.4.5. Informējiet personālu, ja jūsu bērnam ir kādas īpašības, kas būtu jāzina, atstājot bērnu rotaļu laukumā;

8.4.6. Rotaļu lauku drīkst apmeklēt tikai zeķēs vai zeķubiksēs;

8.4.7. Bērniem ar kustību traucējumiem vai cita veida invaliditāti rotaļu laukumā jāatrodas pavadošā (pieaugušā) uzraudzībā;

8.5. Rotaļu laukuma personāls ir tiesīgs noteikt bērnu daudzumu rotaļu laukumā, kā arī nepieņemt bērnu rotaļu laukumā:

8.5.1. Ja viņš iepriekš ignorējis kārtību;

8.5.2. Ja bērnam ir slimības pazīmes (iesnas, klepus, izsitumi uz ādas utt.) – MK noteikumi 890 P.13.

8.5.3. Rotaļu laukuma personāls ir tiesīgs izvērtēt katra bērna atrašanos attiecīgajā rotaļu zonā;

8.5.4. Neiztaujājiet personālu par cita bērna uzvedību, katrs bērns ir individuāls;

8.5.5. Savstarpēji nekonfliktējiet, nepaceliet balsi, nekliedziet uz personālu vai citiem bērniem;

8.5.6. Visu savstarpēji izlemiet pirms tam;

8.5.7. Rēķinieties, ka jūsu bērns var pakrist, sasisties, gūt traumas, jo rotaļu laukumu apmeklē dažāda vecuma un rakstura bērni, kuru rīcību ne vienmēr var prognozēt.

8.6. Rotaļu laukumā nedrīkst:

8.6.1. Lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus;

8.6.2. Ierasties ar kakla ķēdītēm, aukliņām un citiem asiem priekšmetiem, kas apdraud bērna drošību un veselību;

8.6.3. Ienākt ar apaviem;

8.6.4. Iebraukt ar ratiem, velosipēdiem, skrituļslidām, ragaviņām utml.;

8.6.5. Kāpt pa konstrukcijas aizsargtīklu;

8.6.6. Apmeklēt rotaļu zonas, kuras nav paredzētas bērna vecumam;

8.6.7. Skriet, lēkāt un grūstīties;

8.7. Slidinoties nedrīkst:

8.7.1. Stāvēt kājās;

8.7.2. Lēkt no slidkalniņa augšējās malas uz leju;

8.7.3. Nošļūkt no tā ar galvu pa priekšu;

8.8. Kā drīkst slidināties:

8.8.1 Sēdus stāvoklī ar skatu uz priekšu;

8.8.2 Pagaidot, lai slidkalniņa galā neatrastos citi bērni;

8.9. Ņemiet vērā:

Fotografēt un filmēt drīkst tikai ar administrācijas atļauju;

8.10. Cienījamie vecāki – parakstoties bērna reģistrācijas grāmatā, jūs apliecināt, ka esat iepazinušies un iepazīstinājuši savus bērnus ar rotaļu laukuma lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot!

Par nozaudētu skapīša atslēdziņu – sods 5.00eur

Par nozaudētu īslaicīgā klienta karti – sods 5.00eur

9. INFORMĀCIJAI:

9.1. VIENOTĀS ĀRKĀRTAS PALĪDZĪBAS IZSAUKUMA NUMURS – 112

9.2. NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA NUMURS – 113

9.3. APSARDZES NUMURS – (+371) 27018111

pop-up-image